• İrtibat 0212 427 69 04 & 0850 522 20 12
  • info@aydincmimarlik.com

Mimari Tasarım Nedir? etiket arşivi

İmar Barışı Nedir

 

İMAR BARIŞI NEDİR?

Bakanlar Kurulu’nda çıkan karara göre imarsız yapılar artık kayıt altına alınacak. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, mülkiyet sorunu nedeniyle arsa gözüken yapıların, resmi olarak doğalgaz ve su bağlatamama gibi sıkıntıların önüne geçilecek. Ülkemizde 2017 yılından önce yapılmış ve bu durumda olan tüm binalar şehir, kat büyüklüğü, metrekare gibi herhangi bir şarta bakılmadan kapsam içerisinde olacak. İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözülmesidir.

17 Soruda İmar Barışı!

1- İmar Barışı nedir?
İmar barışı uygulaması, iskânsız yapıların belli bir harç karşılığında kayıt altına alınarak iskân verilmesi ve bu gelirin dönüşüm projelerine finans sağlaması amacıyla getirilen bir düzenleme.
2- İmar Barışı, İmar Affı mı? 
Başbakan Binali Yıldırım’ın İmar Barışı düzenlemesi ile ilgili yaptığı açıklamalara göre, bu bir af değil.
3- İmar barışının imar affından farkı ne?
“İmar affı olsa, artık bu hakkı aldıktan sonra istediği gibi yıkar yapar kat fazla atar, sınırları geliştirir, emsalini değiştirir.” şeklinde açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, bunların olmadığını, kayıt altına alınan binada aboneliklerin alınabileceğini, ancak yıkıp yeniden yapımın söz konusu olması halinde emsal neyse mevcut kuralların geçerli olacağını söyledi.
4- İmar barışının vatandaşa ne yararı var?
İmar barışı kapsamında çürük olmayan, iskânsız yapılar kayıt altına alınarak iskân verilecek. Su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Yargı ve belediyelerdeki iş yükünün azaltılabilmesi için alınmış yıkım kararlarından ve tahsil edilmeyen para cezalarından vazgeçilecek.
5- İmar barışından hangi yapılar faydalanabilecek?
31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış yapılar için imar barışına başvurulabilecek ve Yapı Kayıt Belgesi alınabilecek.
6- İmar barışı ile kat mülkiyeti alınabilecek mi?
Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, maliklerin yarısının muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek.
7- İmar barışından sonra ev krediye uygun olacak mı?
Yapı Kayıt Belgesinin ve maliklerin yarısının muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilmesinin ardından söz konusu ev krediye uygun olacak.
8- İmar barışı için nereye başvurulacak?
İmar barışı için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara başvurulabilecek.
9- İmar barışında son başvuru günü zaman?
İmar barışı için son gün 31 Aralık 2018 olarak belirlenmiş olup, bu tarihe kadar başvuru yapılabilecek.
10- İmar barışı için ne kadar ödeme yapılacak?
Yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yüzde üç oranında kayıt bedeli alınacak. Ancak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis işlemi için bedelin iki katı ödenecek.
11- Bina, Hazine arazisi üzerindeyse ne olacak?

Hâzineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilecek. Yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerinin talepleri üzerine taşırtmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak. Bu durumda elde edilen gelirler bu maddenin ikinci fıkrasına göre genel bütçeye gelir kaydedilecek.
12- Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerli olacak?
Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak.
13- Yapı Kayıt Belgesi alınan yapı yeniden inşa edilirse ne olacak?
Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak.
14- Yapı Kayıt Belgesi riskli binaya alınabilecek mi?
Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğunda olacak.
15- İmar barışı ne zaman çıkacak?
Kamuoyunda açıklandığı günden bu yana ilgiyle karşılanan İmar barışı düzenlemesinin yer aldığı Kanun Tasarısı, Bakanlar Kurulu’nda dün kabul ediledi. Kanunun önümüzdeki haftalarda yasalaşması bekleniyor.
16- Tasarıda Hâzine tarım arazileriyle ilgili neler var?
İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hâzineye ait tarım arazilerini en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullandığı 31 Aralık 2017 tarihinden önce Bakanlıkça tespit edilen ve başvuru tarihi itibarıyla kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcılarından; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde bu arazileri doğrudan kiralamak için başvuruda bulunanlara, ecrimisil borçları bulunmaması şartıyla, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden on yıla kadar doğrudan kiralanabilecek.
17- Tarım arazileri kiracılara satılacak mı?
Kira süresi içerisinde kira ödemelerini düzenli şekilde yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi tekrar uzatılabilecek veya bu araziler kiracılara doğrudan satılabilecek.

 

Örneklerle İmar Barışı

 

 

 

Gelin Aydinc Mimarlık’ta İmar Barışını Birlikte Yapalım…

Uzman ve geniş kadromuzla Size, Biz yardımcı olalım. Beyan sürecini eksiksiz beraber yerine getirelim. Bu süreçte yapılacak hatalardan veya eksiklerden dolayı hem para cezasına çarptırılabilir hem de yapı kayıt belgeniz iptal edilebilir. “Uzman Mimar Kadromuzla” istenilen çizimleri Biz yapıp gereken yerlere ve sisteme yüklemeleri yapalım. Bina ve arsa sınılarını belirlemek için ve binanının arsa üzerindeki konumunu belirleyebilmek için harita kadastro hizmeti vermekteyiz. Yapıyla alakalı istenildiği durumda bina sağlamlık raporu hazırlayıp, laboratuar sonuçlarını teslim ediyoruz.

İmar Barışı kapsamında verilen hizmetlerimiz!
Tüm yapılar için Yapı Kayıt Belgesi alınması.
Yapıdaki Konut ve dükkanlar için Kat Mülkiyet hakkının elde edilmesi.
Yapıdaki Elektrik, Su ve Doğalgaz bağlantılarının; her bağımsız (Dükkan, Daire) için ayrı ayrı yapılması.

 

 

Hoş Geldiniz!

İç mimari projelerimizde eksiksiz alt yapı ve detay çözümleri ile müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda,çevre ile uyumlu, işlevsel ve kişiye özel mekanlar tasarlıyoruz. Bu tasarım aşamasında mekânların ihtiyaçlarını en iyi malzeme ve işçilik seçenekleri ile değerlendirilip projelendirmemizi bu öncelikte yapılandırıyoruz. Yapılmış ve hali hazırda devam etmekte olan projeler kapsamında otellerden fabrikalara, binalardan mağazalara kadar mimarinin dokunduğu her alanda çalışıyoruz. İlk önce dışı düşünülmüş, içine bir şekilde yerleşilmiş olan yapılarda fonksiyondan başlayıp forma giden, tüm yönleriyle tasarlanmış yapılar üretiyoruz. Kısa sürede elde ettiğimiz büyük başarılar ve referanslar, işimizde ortaya koyduğumuz büyük farkın, Bizlere gurur veren kanıtları oldu. Tasarladığı alanları doğru şekilde, anahtar teslim uygulamaları ile müşteri memnuniyetini istikrarlı biçimde kazanmaktadır.

AydıÇ Mimarlık farklı portföylerdeki 17 yıllık birikimin, aynı çatı altında kurumsal bir yapıda bir araya gelmesi ile hız kazandığı bir oluşumdur.

Kurucularının profesyonel mimarlık hizmetlerinin yanısıra AydıÇ Mimarlık firması Ülkemizi ve Dünyamızı şekillendiren Mimari Tasarımı, bünyesindeki alt başlıklarda,
şöyle ki ; Finansal Yatırım, Gayrimenkul Danışmanlık, Turizm Projeleri, Sanayi Binaları ve Yatırımları, Tarım ve Hayvancılık Projeleri, Ekolojik Mimari ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Madencilik Projeleri, Sağlık Sektörü Yatırım ve Projeleri,  kapsamlarında bütün bir konsept olarak birlikte ele alan kompakt bir oluşumdur.

AydıÇ Mimarlık çatısına müracaat eden yatırımcı, bünyemizdeki danışmanlık ve proje konularında, birbiri ile bütünleşen, bütüncül ve hızlı bir hizmet alır. Yatırım alanı bünyemizde bulunan alt başlıklardan hangisinde olursa olsun, finansal yönlendirmeden, hibe veya geri dönüşümlü kredi takibine, yatırımın Mimari projesinin hazırlanmasından, fizibilitesinin oluşumuna ve gerçekleştirilme aşamasında inşaatı ve işletmesinde kurumsal kimlik alt yapısının oluşumu ile patent hizmetleri dahil AydıÇ Mimarlık hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü oluşum çatısıdır.

Alt başlıklarda daha detaylı açıklanan hizmetlerimizi özetlemek gerekirse; çatımız altında sunduğumuz hizmetler arasında; tüm İç ve Dış Mimari proje hizmetleri, gayrimenkul yatırım danışmanlıkları, finansal yatırım danışmanlıkları, sanayi projelerinde Mimari hizmetlerin yanı sıra teknoloji transferleri danışmanlıkları, yenilenebilir enerji sistemleri projeleri ile birlikte Mimari ve Sanayi Isı Sistemleri çözümleri, Tarım Gıda ve Hayvancılık Projeleri, Yatırım Danışmanlıkları ile birlikte Mimari Projeleri ve Fizibilite Etüt Danışmanlıkları, Madencilik alanındaki yatırım danışmanlıkları, sağlık turizmi ve sağlık sektörü alanındaki danışmanlıklar ile birlikte projeleri ve finansal yönlendirmeleri, kültür ve turizm alanındaki yatırım danışmanlıkları; bu sayılan sektörlerin kurumsal kimlik, reklam pazarlama ve marka tescil patent alanlarındaki oluşumlarında fikri ve oluşumsal danışmanlıklar, yer almaktadır.

AydıÇ Mimarlık ekibi her biri kendi konusunda uzman olan Mimarlar, Mühendisler, Danışmanlar, Finans Uzmanları ve Avukatlardan oluşur. Portföyümüzdeki bir projenin hızlı sonuçlandırılmasındaki etkenlerden başlıcası şudur, Ekibimiz birbiri ile iletişim halinde ve konuyu bir çok yönü ile bir bütün olarak ele alır.

Güzel Ülkemizin hızla globalleşen Dünyamızda hak ettiği yeri alması, daha bir çok proje ile kalkınması ve gelecek nesillere daha refah bir ülke bırakabilmemiz amacı ile çalışan ekibimiz; hayata geçirilecek projesi olan her vatandaşımızın hizmetindedir.

İşte bu anlayışla AydıÇ Mimarlık çatısında;
“Bireysel başarı değil, ekip başarısı” temel İlkemizdir.

Mimari Tasarım Nedir

Mimar, yapıları estetik ilkeler doğrultusunda dizayn eden bunu yaparken ise kullanıcı isteklerini göz önünde bulunduran ve genellikle yapım sürecini de kontrol eden, denetleyen uzman kişidir. Mimari Tasarım, günlük hayatta karşımıza çıkan yapıların, mekanların, eşyaların, hatta bazen yolların ve yollardaki bitkilerin, ağaçların bile belli bir kurala veya güzellik, işlevsellik algısına dayanılarak tasarlanması durumudur. Mimarlar ve farklı mesleklerden olan bir çok insan Mimari tasarımda yer alabilir.

Mimari Tasarım yeri geldiğinde bir mobilya veya bir yapı Projesi tasarlamak olurken, yeri geldiğinde sokakta kaldırımlarda yer alan bitkilerin ağaçların düzenini, yapısını, şeklini tasarlamak olabilir. Mimari Tasarım çok geniş bir yelpazesi bulunan alandır. Bina tasarımı bunlara kıyasla daha özneldir. Sadece belirli bir bina tasarım sürecine girer ve sonuç olarak inşa edilir..  Mimarlık Dergisi bir çok projelerimize yer vermiştir.

Mimar, ihtiyacını duyduğumuz mekanları  tasarlayan ve oluşturulabilmesi için gerekli olan çeşitli disiplinleri Makine Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Elektrik MühendisiPeyzaj Mimarı, Harita Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, İç Mimar ) organize eden, hem estetik hem de fonksiyonel mekanlar üretilmesini sağlayan kişidir. Bir Mimarın, bu organizasyonu sağlayabilmesi ve alt disiplinler ile iletişim kurabilmesi için kendi bilgisi ve mesleki yeteneğinin dışında bu disiplinler ile ilgili de bilgiye sahip olması gerekmektedir.

Tasarım

BÖYLE BİR ARSANIZ MI VAR. BİZİMDE UZMAN KADROMUZ.

Bu yazlık ev yeşil doğası, masmavi denizi ve bembeyaz kumsalı ile ünlü olan küçük bir sahil kasabasında bulunuyor. Ev eski kimliğini koruyarak yenilenmiş. Bu yenilenme oldukça yalın ve özgür bir mimari ile tasarlanmış. Yazlık ev bu görüntüsü ile tatil günlerinde ailesini ağırlıyor ve anılara sadık kalmaya devam ediyor.

Bir zamanlar altın çıkarılması ile ünlü olan Kuaotunu kasabası, Yeni Zelanda’da bulunan Coromandel Yarımadası’nın doğu kesiminde bulunuyor ve insanları hayran bırakan muhteşem beyaz kumlu plajları ile yaz tatilleri için vazgeçilmez bir yer olarak biliniyor.

Oldukça etkileyici bir arazi içinde olan bu tatil evini Crosson Mimarlık, ev sahibi olan aileye yenilemek için yola çıkmış. 1970 yıllarında yapılan ve her köşesine sinmiş anıları bulunan bu ev, yıllardır aile için çok değerlidir.

Ailenin geçen yıllar ile birlikte büyümesi ve onların çevresinin genişlemesi üzerine ek alanlar istenen proje, eski yapısını koruyarak yeni yapılacak binaları bağımsız birimler olarak ayırmak ve ayrıca bir kamp havası verme amacı ile tasarlanmış. Yapılan projede ev, ev sahiplerinin doğanın bir parçası gibi olmasına izin veriyor.

Ev planlanırken tatil gibi rahat ve özgürleştirici bir planlama yapılmış. Bu şekilde yapılan evin ön giriş yok. Binaya ana binadan bağımsız olacak şekilde ayrı birimler eklenmiş. Mimarlar evin kamp havasına bürünmesini istemişler. Yazlık ev çevrenin renklerini çok güzel bir şekilde yansıtıyor.

Ayrıca malzemelerden özellikle bakım gerektirmeyen ahşap, çinko ve cam seçilmiş. Ayrıca yapılan alüminyum panjurlar evde kimsenin olmadığı zaman evi koruyor.