• İrtibat 0212 427 69 04 & 0850 522 20 12
  • info@aydincmimarlik.com

Yapı Kayıt Belgesi Nedir

Yapı Kayıt Belgesi Nedir

YAPI KAYIT BELGESİ

Yapı kayıt belgesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara 31 Ekim 2018’e kadar başvurulması ve gerekli şartların yerine getirilmesi halinde imar mevzuatına aykırı inşa edilen yapıların kayıt altına alınması için verilen bir belgedir.

Yapı Belge alınması durumunda bütün bu imar usulsüzlükleri ve mahkemelik durumlar, yıkım kararları ve benzeri kararlar ortadan kalkmış olacak.

Yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu, diğer hususlar bakanlıkça hazırlanan Yapı Kayıt Sistemi’ne, yapı sahibinin beyanına göre kaydedilecek. Bu kapsamdan afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız; ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı olan yapıların kayıt altına alınması, dönüşüm projelerine finans sağlanarak dönüşümün daha hızlı ve etkin yapılması amacıyla 31 Aralık 2017’den önce inşa edilen yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara 31 Aralık 2018’e kadar başvurulması ve gerekli şartların yerine getirilmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek.

KAT MÜLKİYETİ

Kat mülkiyetinin alınması için öncelikle Yapı Kayıt Belgesi alınması gereklidir. Yapı Kayıt Belgesinin alınması için yatırılan tutar kadar, kat mülkiyeti ücretlerinin ödenmesi gereklidir. Alınan yapı kayıt belgeleri, yeniden yapılması veya kentsel dönüşümlerine kadar geçerli olacaktır.

İmar barışına başvurarak iskansız yapılarına yasallık kazandıran yapı malikleri, ayrıca bu yapıları için kat mülkiyeti de tesis ettirerek tapu alabiliyor. Ancak imar barışından kat mülkiyetine geçiş için bazı şartlar aranıyor.
Yapı Kayıt Belgesi Yönetmeliğine göre, bu belge alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabilmesi için gerekli olan belgeler şu şekilde sıralanıyor:

1- Yapı Kayıt Belgesi,
2- Mevcut yapının veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün yapı maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak imzalanan ve elektronik ortamda Tapu Müdürlüğüne ibraz edilen proje,
3- İmar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden alınan belge,
4- Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış yönetim plânı,
5- Yapı Kayıt Belgesi ile zemin ve mimari proje uyumunu gösteren özel harita mühendislik büroları veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları ( LİHKAB ) tarafından düzenlenmiş olan zemin tespit tutanağı.

UZMAN KADROMUZLA BAŞTAN SONA BÜTÜN İŞLEMLERİ BİZ YAPIYORUZ VE BİZ TAKİP EDİYORUZ!

Necdet YILDIRIM

http://aydincmimarlik.com/hakkimizda/

You must be logged in to post a comment.